Korttelin 314 asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 12.05.2008 § 158
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 15.5. - 16.6.2008
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 30.10. - 1.12.2008
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 15.12.2008 § 89

Hyväksytty kaava