Korttelin 34 (osa) asemakaavan muutos, Suolahti


Suunnittelualue sijaitsee Suolahden taajaman länsipuolella Mutapohjan kaupunginosassa noin 2 kilometrin päässä Suolahden keskustassa. Suunnittelualue rajoittuu Suojärveen. Asemakaavan muutoshanke on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. 

Kaavan vaiheet

  • Päätös vireilletulosta 14.12.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 16.12.2020-15.1.2021 

Vireilletulo ja  kaavaluonnosaineisto

Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3: Asemakaavan seurantalomake

KH 14.12.2020