Korttelin 788 (osa) asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: ilmoittaminen 7.3.2014 kaavoituskatsauksesta 2014 tiedottamisen yhteydessä
Luonnosaineiston nähtävilläolo: kirjeitse 7.3.2014 kaavamuutoksen hakijoille sekä lähialueen asukkaille.
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 4.4.-5.5.2014.
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 § 30

    Hyväksytty kaava

     

     

    Empty