Korttelin 801 (osa) asemakaavan muutos


Suunnittelun tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena oli alueen maankäytön tehostaminen ja kaupunkikuvan kohentaminen. Kaavamuutoksella luotiin edellytykset kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen liike- ja palvelurakentamisen sijoittamiselle kaupungin sisääntuloväylän varteen. Samalla tutkittiin liittymäjärjestelyt Kotakennääntielle.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 10.10.2011
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 14.-28.9.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 25.10. - 24.11.2016
Kaavan hyväksyminen: KV 23.1.2017 § 12

Hyväksytty kaava


Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi