Korttelin 901 (osa) asemakaavan muutos

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: Kaupunginhallitus 29.8.2011
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 30.8. - 6.9.2011
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 22.9. - 7.10.2011
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginhallitus 24.10.2011

Hyväksytty kaava