Kotakennään asemakaava I


Valtatien 4 siirron seurauksena on tarpeen luoda edellytykset tiesuunnitelmien toteuttamiselle ja sitä kautta mahdollisuuksia koko ympäristön maankäytön suunnittelulle. Kaavan tarkoituksena on tutkia uuden valtatielinjauksen mahdollistama maankäyttö Kotakennään alueelle.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 20.6.2016
Luonnosaineisto nähtävillä: 8.11.- 9.12.2016
Ehdotusaineisto nähtävillä: 4.4. - 4.5.2017
Kaava hyväksytty: KV 29.5.2017 § 47

Hyväksytty kaava