Kotakennään asemakaava I:n muutos ja laajennus

Hyväksyttyyn Kotakennään asemakaava I:een esitetään tehtäväksi kaavateknisiä tarkistuksia. Asemakaava saatetaan vastaamaan hyväksyttyä tiesuunnitelmaa valtatien 4 parantamisesta Äänekosken kohdalla. Hyväksytyssä asemakaavassa olevat rajaukset eivät kaikilta osiltaan kohdistu riittävällä tarkkuudella hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisiin rajauksiin.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 23.4.2018 § 87
Kaavaluonnos: 9.5. - 25.5.2018
Kaavaehdotus 29.8. - 14.9.2018

Kaavaehdotus nähtävillä 29.8. - 14.9.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake
Tonttijako
Kaupunginhallitus 20.8.2018 § 180
Palautelomake

Kaavaluonnos

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaupunginhallitus 23.4.2018 § 87 

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035