Kotakennään asemakaava II

Suunnittelualue sijaitsee Kotakennään kaupunginosassa (22) uuden valtatien 4 linjauksen länsipuolella. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsäistä asemakaavoittamatonta aluetta. Tavoitteena on kaavoittaa Kotakennään kehittämissuunnitelman ja Äänekoski 2030 osayleiskaavan pohjalta toiminta-alue yrityksille ja työpaikoille. Alueen länsiosaan on tarkoitus suunnitella myös pienehkö Kuhnamo-järven rantaan rajoittuva omakotitaloalue.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 6.11.2017 § 33

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Vireilletulo