VT 4:n ja Kotakennääntien risteysalueen asemakaavan kumoaminen

Kaavan vaiheet:

Vireilletulo: kaupunginhallitus 9.11.2015 § 287
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 13.11. - 30.11.2015
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 23.12.2015 - 25.1.2016
Kaavan hyväksyminen: kh 1.2.2016 § 19 ja kv 8.2.2016 § 3

Hyväksytty asemakaava: