Kotakennääntien liikenneympyrän asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 2.3.2015 ja 30.3.2015
Luonnosvaiheen I nähtävilläolo: 10.3. - 27.3.2015 (MRA 30 §)
Luonnosvaiheen II nähtävilläolo: 2.4. - 17.4.2015 (MRA 30 §)
Luonnosvaiheen III nähtävilläolo: 26.6. - 31.7.2015 (MRA 30 §)
Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: 21.8. - 21.9.2015 (MRA 27 §)
Kaavan hyväksyminen: kh 28.9.2015 § 247 ja kv 5.10.2015 § 62

Hyväksytty kaava