Koukkuniemen asemakaavan muutos ja laajennus

 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo 22.11.2010 ja 24.10.2011
Luonnosaineiston nähtävilläolo 24.2. - 25.3.2011 ja 1. - 16.11.2011
Ehdotusaineiston nähtävilläolo 26.4. - 28.5.2012
Kaavan hyväksyminen: kh 25.6.2012 § 195 ja kv 2.7.2012 § 46.

Hyväskytty kaava