Koukkuniemen ja VT4:n asemakaavan muutos ja laajennus

Alue sijoittuu uuden moottoriliikennetien ympärille ns. Mämmen rautatiesillan pohjoispuolella. Kaavan tarkoituksena on osoittaa VT 4:n rakentamiseen liittyvät liikenne- ja katualuevaraukset toteutuvan tiesuunnitelman mukaisena. Samalla tutkitaan Koukkuniemen alueella rakentamattomien alueiden tarkoituksenmukainen maankäyttö. Suunnittelualueen koko on noin 24,6 ha.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille tulosta 1.10.2018 >>

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Palautelomake