Koukkuniemen ja VT4:n asemakaavan muutos ja laajennus

Alue sijoittuu uuden moottoriliikennetien ympärille ns. Mämmen rautatiesillan pohjoispuolella. Kaavan tarkoituksena on osoittaa VT 4:n rakentamiseen liittyvät liikenne- ja katualuevaraukset toteutuvan tiesuunnitelman mukaisena. Samalla tutkitaan Koukkuniemen alueella rakentamattomien alueiden tarkoituksenmukainen maankäyttö. Suunnittelualueen koko on noin 44,38 ha.

Kaavan vaiheet

  • Päätös vireille tulosta 1.10.2018
  • Kaavaluonnos nähtävillä 24.6.-14.8.2020
  • Kaavaluonnos II nähtävillä 16.12.2020-15.1.2021

Kaavaluonnosaineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2020
Liite 2: Asemakaavan seurantalomake
Liite 3: Luontoselvitys
Kaavoittajan vastine

KH 14.12.2020

Vireilletuloaineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Palautelomake