Kukkoniemi II:n asemakaava ja korttelin 104 (osa) asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 2.4.2007 § 122
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 5. - 27.4.2007
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 28.6. - 30.7.2007
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 5.11.2007 § 62

Hyväksytty kaava