Kukkulan asemakaavan muutos (Suolahti)


Suunnittelualueena on entinen Suolahden työväenopiston alue. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia korttelin käyttömahdollisuuksia esim. rivitalorakentamiseen.

Kaavan suunnittelutyö on toistaiseksi keskeytetty eikä kaavatyön jatkamisesta ole päätöksiä.

Kaavan vaiheet

 - Päätös vireilletulosta Suolahden kaupunginhallituksessa 23.5.2005
 - Kaavaluonnos nähtävillä 9.10. - 7.11.2006

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta
Kaavamääräykset
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Palautelomake