Lehtorinteen asemakaava


Kaavan vaiheet

Luonnosaineiston nähtävilläolo: 25.9. - 8.10.2006
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 17.11. - 18.12.2006
Kaavan hyväksyminen: Suolahden kaupunginvaltuusto 18.12.2006 § 35

Hyväksytty kaava