Liikuntapuiston asemakaavan muutos

Liikuntapuiston alueelle laadittavan kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle suunniteltujen hankkeiden toteuttaminen sekä alueen kehittäminen monipuolisena urheilu- ja virkistysalueena sekä tarkistaa alueen asemakaava ajantasalle. Kaava on ollut ensimmäisen kerran nähtävillä luonnoksena vuonna 2012. Asemakaavaprosessin aikana kaava-alueeseen ilmeni isoja laajennustarpeita, joten koko kaavamuutosalue jaettiin erillisiksi kaavahankkeiksi siten, että liikuntapuiston asemakaavan muutos käsittää vain liikuntapuiston alueen, ja kaava tulee uudestaan luonnoksena nähtäville.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2009 yhteydessä, kaupunginhallitus 7.12.2009
Kaavaluonnos I nähtävillä 10.7. - 10.8.2012
Kaavaluonnos II nähtävillä 9.1. - 8.2.2019
Kaavaehdotus nähtävillä 13.3. - 12.4.2019

Kaavaehdotus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Asemakaavan seurantalomake
Liite 3 Kaavoittajan vastine kaavaluonnos II:n lausuntoihin
Päätös kaupunginhallituksessa 4.3.2019

Kaavaluonnos II, 2019

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Päätös kaupunginhallituksessa 17.12.2018

Kaavaluonnos I, 2012

Kaavakartta