Liikuntapuiston asemakaavan muutos

Suunnittelun kohteena on Äänekosken liikuntapuiston alue sekä puistoon liittyvä Honkolankadun eteläpuolella sijaitseva omakotialue.

Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset liikuntapuistosuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden toteuttamiselle. Suunnitelmassa on osoitettu mm. tontti nykyiselle tennishallille ja laajennusmahdollisuus siihen liittyville toiminnoille. Lisäksi kaavamuutoksessa selvitetään Haaparinteen koillispuolelle esitetyn uuden omakotialueen toteuttamismahdollisuudet. Honkolankadun eteläpuoleisen omakotitaloalueen osalta on tarkoitus tarkistaa kaavamerkintöjen ja -määräyksien ajanmukaisuus.

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulo Kaavoituskatsauksen yhteydessä 2009, Kaupunginhallitus 7.12.2009.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 10.7. - 10.8.2012

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Luonnosaineisto

Kaavakarttaluonnos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kh 25.6.2012 § 196

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi