Matilanvirran ranta-asemakaavan vireilletulo

Kaavan sisältö ja tarkoitus

Ranta-asemakaavan laatiminen ja samanaikaisesti laadittava tiesuunnitelma luovat edellytykset suunnittelussa tarpeettomaksi osoitettavan valtion omistaman tiealueen siirtymiselle kaupungin omistukseen.

Kaavan tavoitteena on kehittää Matilanvirran aluetta valtakunnalliset ympäristöarvot huomioon ottaen pääasiassa matkailupalveluita varten. Ranta-asemakaavalla yhtenäistetään alueen maanomistustilannetta ja yhdistetään pieniä tiloja mahdollisesti suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo Kaupunginhallitus 3.9.2012
Kaavaluonnos nähtävillä: 27.6. - 4.8.2017

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
020 632 2035
olli.kinnunen@aanekoski.fi

Luonnosaineisto nähtävillä 27.6. - 4.8.2017:

Vireilletuloaineisto:

 

 

 

 

Empty