Metsäpäiväkodin asemakaavan muutos (Suolahti)


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: ilmoittaminen 7.3.2014 kaavoituskatsauksesta 2014 tiedottamisen yhteydessä
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 4.4. - 5.5.2014
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 19.6. - 1.8.2014
Kaavan hyväksyminen: kaupunginhallitus 11.8.2014 § 234 

Hyväksytty kaava

 

Empty