Mörtin asemakaava ja Ääneniemen asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: Tekninen lautakunta 6.10.2004 
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 10. - 21.10.2005
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 23.2. - 27.3.2006
Ehdotusaineiston II nähtävilläolo: 2.10. - 1.11.2006
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 18.12.2006

Hyväksytty kaava