Mörtinrannan asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 19.6.2017 § 206
Luonnosaineisto nähtävillä: 27.6. - 4.8.2017
Ehdotusaineisto nähtävillä: 19.9.-19.10.2017
Kaavan hyväksyminen: KV 13.11.2017 § 105

Hyväksytty kaava