Mörtinrannan asemakaavan muutos

Kaavan sisältö ja tarkoitus

Suunnittelualue sijaitsee Ääneniemessä Mörtin asuinalueella. Kaavassa laajennetaan viisi erillispientalon tonttia korttelissa 1240 omarantaisiksi tonteiksi.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 19.6.2017 § 206
Luonnosaineisto nähtävillä: 27.6. - 4.8.2017
Ehdotusaineisto nähtävillä: 19.9.-19.10.2017
Kaavan hyväksyminen: KV 13.11.2017 § 105

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p.020 632 2035
olli.kinnunen@aanekoski.fi

Hyväksytty kaava


Ehdotusaineisto 

Luonnosaineisto