Myllyrinteen asemakaava

Suunnittelualueena on reilun 15 hehtaarin asemakaavoittamaton alue Myllyrinteen alueella, Kannelsuon asuntoalueen kohdalla, valtatien 4 itäpuolella. Asemakaavalla on tarkoitus osoittaa uusi teollisuus- ja työpaikka-alue valtatien 4 itäpuolelle hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Kaavaprosessi oli keskeytettynä valtatien 4 suunnittelun ollessa kesken. Valtatien 4 suunnittelun edettyä, kaavoitusta jatkettiin, jolloin kaavassa voidaan huomioida uudet tie- ja katujärjestelyt.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 28.8.2002
Kaavaluonnos I nähtävillä 20.9. - 15.10.2010
Kaavaluonnos II nähtävillä 9.5. - 25.5.2018
Kaavaehdotus nähtävillä 26.9. - 26.10.2018

Kaavaehdotus (nähtävillä 26.9. - 26.10.2018)

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Luontoselvitys 2017
Liite 3 Asemakaavan seurantalomake
Liite 4 Vastine kaavaluonnos 2:n lausuntoihin
Kaupunginhallitus 17.9.2018
Palautelomake

Kaavaluonnos II (v.2018)

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 luontoselvitys 2017
Kaupunginhallitus 7.5.2018

Kaavaluonnos I (v. 2010) 

Kaavaluonnos, kartta (pdf)
Kaavaluonnos, määräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Luonto- ja maisemaselvitys (pdf)