Myllyrinteen asemakaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kierälahden eteläpuolella, noin 4 km:n päässä Äänekosken taajamasta etelään. Alue on rakentamatonta raakamaata.Valtatiehen 4 liittyviä ratkaisuja, mm. rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyjä, suunnitellaan samanaikaisesti tämän kaavatyön kanssa yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on tutkia alueen käyttöä työpaikkarakentamiseen.

Kaavan vaiheet

 - Päätös vireilletulosta 28.8.2002
 - Kaavaluonnos nähtävillä 20.9. - 15.10.2010

Kaavan jatkoaikataulu on sidoksissa valtatien 4 suunnitteluun. Tavoitteena on saada kaava ehdotuksena nähtäville ja hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja kaavasta

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Kaavaluonnos, kartta (pdf)
Kaavaluonnos, määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Luonto- ja maisemaselvitys (pdf)

Palautelomake (pdf)

 

 

 

 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi