Onkelantien asemakaava I


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 20.6.2016
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 12.4. - 12.5.2017
Kaavan hyväksyminen: KV 29.5.2017 § 52

Hyväksytty kaava