Paatelan Portin asemakaava

Paatelan kanavan ja sillan välittömässä läheisyydessä, sijaitsee matkailutoimintaa palveleva kahvilarakennus. Rakennuksessa sijaitsee Paatelan portti -niminen ravintola. Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kaavallisesti matkailuun keskittyvän yritystoiminnan jatkuminen alueella ja tarkastella yritysalueeseen liittyvät liikenteen aluetarpeet.

Kaavan vaiheet

Päätös kaavan vireilletulosta, Kaupunginhallitus 21.6.2021
Vireilletulokuulutus 23.6.2021
Vireilletuloaineisto (OAS) nähtävillä 23.6.-23.7.2021

Vireilletulovaiheen aineisto, nähtävillä 23.6. - 23.7.2021

Lomake palautteen antamiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Muokattu 28.6.2021