Palomäen asemakaavan muutos ja laajennus

Rakenteilla olevan paloaseman pohjoispuolella sijaitseva alue, jonne suunnitellaan uuden poliisiaseman sijoittamista. Kaavan yhteydessä poliisiasemalle suunniteltua rakennuspaikkaa laajennetaan siten, että olemassa olevaan asemakaavoitettuun tonttiin liitetään kaupungin omistamaa raakamaata. Asemakaavan muutoksen suunnittelualuetta laajennettiin luonnosvaiheessa koskemaan myös Palomäen alueella sijaitsevaa Äänekosken entisen paloaseman korttelia.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019 
Kaavaluonnos I nähtävillä 11.12.2019 - 17.1.2020
Kaavaluonnos II nähtävillä 25.3. - 9.4.2020
Kaavaehdotus nähtävillä 22.4. - 22.5.2020

Kaavaehdotuksen aineisto (nähtävillä 22.4. - 22.5.2020

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Asemakaavan seurantalomake
Liite 3: Kaavoittajan vastine luonnosvaiheen kuulemiseen

Luonnos II -aineisto (nähtävillä 25.3. - 9.4.2020)

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma 12.3.2020
Kaupunginhallitus 23.3.2020 

Luonnos I -aineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.11.2019
Kaupunginhallitus 2.12.2019

Palautelomake