Palomäen asemakaavan muutos ja laajennus

Rakenteilla olevan paloaseman pohjoispuolella sijaitseva alue, jonne suunnitellaan uuden poliisiaseman sijoittamista. Kaavan yhteydessä poliisiasemalle suunniteltua rakennuspaikkaa laajennetaan siten, että olemassa olevaan asemakaavoitettuun tonttiin liitetään kaupungin omistamaa raakamaata.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019 >>

Palautelomake