Palomäen asemakaavan muutos ja laajennus

Rakenteilla olevan paloaseman pohjoispuolella sijaitseva alue, jonne suunnitellaan uuden poliisiaseman sijoittamista. Kaavan yhteydessä poliisiasemalle suunniteltua rakennuspaikkaa laajennetaan siten, että olemassa olevaan asemakaavoitettuun tonttiin liitetään kaupungin omistamaa raakamaata.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019 
Kaavaluonnos nähtävillä 11.12.2019 - 17.1.2020

Kaavaluonnoksen aineisto nähtävillä

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.11.2019
Kaupunginhallitus 2.12.2019

Palautelomake