Palomäen kentän asemakaavan muutos


Kaavan sisältö ja tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi kaavoitettu alue rakentamisen sallivaksi alueeksi. Kaavamuutos sallii mm. paloaseman rakentamisen Palomäen kentän alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2,0 ha.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 17.10.2016
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 8.11. - 9.12.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 27.1. - 27.2.2017
Kaavan hyväksyminen: KV 3.4.2017 § 31


Hyväksytty kaava