Palomäen kentän asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 17.10.2016
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 8.11. - 9.12.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 27.1. - 27.2.2017
Kaavan hyväksyminen: KV 3.4.2017 § 31

Hyväksytty kaava