Piilolanniemen asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 22.6.2015 
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 27.11. - 23.12.2015
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 4.3. - 4.4.2016
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 13.6.2016 § 34
Kaava on kuulutettu voimaan 26.7.2016

Hyväksytty kaava