Pöllitien asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 29.3.2016 
Luonnosvaiheen nähtävilläolo 22.11. - 23.12.2016
Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 21.2. - 23.3.2017
Kaavan hyväksyminen: KV 29.5.2017 § 50

Hyväksytty kaava