Pukkimäen asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 25.6.2007
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 2. - 27.6.2008
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 29.10. - 30.11.2009
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 14.12.2009 § 101

Hyväksytty kaava