Pukkimäen kaupunginosan 2, korttelin 2034 (osa) asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 2.2.2015 § 18
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 6.2. - 20.2.2015
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 20.3.-7.4.2015
Kaavan hyväksyminen: kaupunginhallitus 13.4.2015 § 96.

Hyväksytty kaava

 

Empty