Rantayleiskaavan muutos 2015

Suunnittelualue

Suunnittelukohteina on tässä vaiheessa kahdeksan erillistä kohdetta Äänekosken rantayleiskaavaan (hyväksytty KV 4.3.2013, Hämeenlinnan hallinto-oikeus 6.5.2014) kuuluvalta alueelta. Kohteiden määrää on mahdollista lisätä suunnitteluprosessin kuluessa siten, että kaikkien kohteiden osalta on järjestettävissä kaavan nähtävilläolot maankäyttö- ja rakennuslain edellyt-tämällä tavalla vähintään kahdessa vaiheessa

Sunnittelun tarkoitus

Suunnittelu on käynnistynyt yksityisten maanomistajien hakemuksesta. Maanomistajien rakentamistoiveet ovat sijaintinsa osalta poikenneet voimassa olevassa rantayleiskaavassa osoitetusta maankäytöstä ja eräissä tapauksissa ELY-keskukseen tehtyihin poikkeamishakemuksiin on saatu kielteinen päätös.

Kaavan vaiheet:

Vireilletulo: kaupunginhallitus 13.4.2015 § 95
Luonnosaineiston I nähtävilläolo: 4.3. - 4.4.2016
Luonnosaineiston II nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016 
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 12.10. - 11.11.2016 

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen p. 020 632 2035
olli.kinnunen@aanekoski.fi

Ehdotusaineisto

Luonnosaineisto II 

Luonnosaineisto I

Vireilletulo