Ratakadun asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 27.10.2007
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 7. - 22.2.2008
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 23.8. - 22.9.2010
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 15.11.2010 § 78 ja 25.1.2011 § 5

Hyväksytty kaava