Rotkolan asemakaavan muutos

 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 14.3.2016
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 12.10. - 11.11.2016
Kaavan hyväksyminen : kh 28.11.2016 § 296 ja kv 12.12.2016 § 69

Hyväksytty kaava