Rotkolan asemakaavan muutos

Kaavan sisältö ja tarkoitus

Rotkolan asemakaavamuutoksen päätavoite on vanhojen 1980-luvulta peräisin olevien asemakaavojen päivittäminen alueen tämänhetkistä tilannetta vastaavaksi. Tavoitteena on vanhentuneiden kaavamerkintöjen ja -määräysten päivittäminen sekä kaavojen aluevarausten tarkoituksenmukaisuuden tarkistaminen. Tavoitteena on lisäksi selvittää Juustotien tarkoituksenmukainen aluevaraus, jossa otetaan huomioon Aholan tilan rajalla sijaitseva kiviaita. 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 14.3.2016
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 12.10. - 11.11.2016
Kaavan hyväksyminen : kh 28.11.2016 § 296 ja kv 12.12.2016 § 69

Hyväksytty kaava