Sumiaisten kirkonkylän asemakaavan muutos

Suunnittelualueena on koko Sumiaisten kirkonkylän asemakaavoitettu alue. Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on muuttaa Sumiaisten kirkonkylän asemakaava digitaaliseen muotoon. Samalla kaavaan tehdään pääasiassa teknisiä tarkistuksia tarkistamalla mm. aluevarausten ja kaavamerkintöjen ja -määräysten ajanmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Sumiaisten kirkonkylän valtakunnallisesta merkittävyydestä johtuen on kaavamuutoksen yhteydessä tarkoitus tarkistaa kaavaa alueen rakennetun ympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja historialliset arvot säilyttäväksi.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 22.11.2010 (kaavoituskatsaus 2010)
Luonnosaineisto nähtävillä 27.9. - 14.10.2016

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Luonnosaineisto 


Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 1 (pdf)
Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 2 (pdf)
Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 3 (pdf)

Kaupunginhallitus 22.11.2010

Palautelomake (pdf)