Sumiaisten kirkonkylän asemakaavan muutos

Sumiaisten kirkonkylän asemakaavoitettu alue. Kaavatyön tavoitteena on muuttaa Sumiaisten eri aikoina laaditut asemakaavat digitaaliseen muotoon. Kaavaan tehdään pääasiassa teknisiä tarkistuksia ja arvioidaan kaava-alueen laajuuden tarkoituksenmukaisuus. Sumiaisten kirkonkylän valtakunnallisesta merkittävyydestä johtuen kaavatyössä korostuvat rakennetun ympäristön ja maiseman ominaispiirteet sekä alueen historialliset arvot.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 22.11.2010 (kaavoituskatsaus 2010)
Luonnosaineisto nähtävillä 27.9. - 14.10.2016

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Luonnosaineisto 

Kaavakarttaluonnos
Kaavaselostus
Liite 1 Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Asemakaavassa suojeltavat rakennukset ja pihapiirit

Palautelomake

Tausta-aineistoa

Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 1 (pdf)
Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 2 (pdf)
Sumiaisten kirkonkylän kulttuuriympäristön kehittäminen, osa 3 (pdf)