Sumiaistentien asemakaavan muutos (Suolahti)


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: Suolahden kunnanhallitus 29.10.2007
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 5. - 20.3.2009
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 17.3. - 15.4.2011
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 5.9.2011 § 43

Hyväksytty kaava