Suojarinne II asemakaavan muutos (Suolahti)

Suunnittelualue

Suunnittelun kohteena on Suojarinteen alueen toinen vaihe Suolahden taajamassa.

Suunnittelun tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on tutkia Suolahti 2020 osayleiskaavan ja Masterplanin periaatteen pohjalta Suojarinteen alueen länsiosan maankäyttöä erityyppiseen palvelurakentamiseen.

Kaavan vaiheet

 - Päätös vireilletulosta 5.12.2011 (kaavoituskatsaus 2011)

Kaavan suunnittelutyö on tarkoitus aloittaa talvella 2012 ja tavoitteena on saada kaava luonnoksena nähtäville vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja kaavasta

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Voimassa oleva asemakaava (pdf)

Palautelomake

(pdf)

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi