Suojarinteen asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: Suolahden kunnanhallitus 7.12.2009
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 25.11. - 27.12.2010
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 17.3. - 15.4.2011
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 16.5.2011 § 21

Hyväksytty kaava