Teollisuuskadun asemakaavan muutos

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: Kaavoituskatsauksessa kaupunginhallitus 5.12.2011
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 6.-21.10.2012
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 11.10. - 12.11.2012
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 10.12.2012 § 85

Hyväksytty kaava