Teollisuuskylän asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen (Suolahti)

Suolahden teollisuuskylän asemakaavan käyttötarkoitusmerkintöjen päivitys ja aluevarausten ajantasalle saattaminen mm. katualueiden osalta. Samalla tutkitaan voimassa olevassa kaavassa alueen reunaosiin osoitettujen virkistysalueiden säilyttämisen tarkoituksenmukaisuus. Suunnittelutyö käynnistyy vuonna 2019.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019 >>

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake