Teollisuuskylän asemakaava (Suolahti)

Suolahden teollisuuskylän asemakaavan käyttötarkoitusmerkintöjen päivitys ja aluevarausten ajantasalle saattaminen mm. katualueiden osalta. Samalla tutkitaan voimassa olevassa kaavassa alueen reunaosiin osoitettujen virkistysalueiden säilyttämisen tarkoituksenmukaisuus. Suunnittelutyö käynnistyy vuonna 2019.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019 >>
Kaavaluonnos nähtävillä 27.11.2019 - 17.1.2020

Kaavaehdotus nähtävillä 11.3. 14.4.2020

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake
Kaavoittajan vastine 19.2.2020 luonnosvaiheen 27.11.2019 - 17.1.2020 kuulemiseen
Kaupunginhallitus 2.3.2020

Kaavaluonnos

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.11.2019
Kaupunginhallitus 18.11.2019

Kaavan vireilletuloa koskeva aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake