Teräväniemen asemakaava ja Paperitehtaan asemakaavan muutos ja laajennus (ehdotus)


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 9.6.2014 § 193
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 29.8. - 12.9.2014
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 28.10. - 28.11.2014
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 26.1.2015 § 4

Hyväksytty kaava