Uudistuvan ydinkeskustan asemakaava I

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken ydinkeskustassa Citymarketin koillispuolella Kautonkadun, Torikadun ja Työskintien rajaamalla alueella. Suunnittelualue on Äänekosken keskustan tulevan miljöön ja kaupunkikuvan kannalta erittäin merkittävä: alue sijaitsee kaupunkikeskustan ytimessä ja se on ensimmäinen asemakaavatasoinen suunnitelma Äänekosken uudistuvasta keskustasta.

Alueella sijaitsevat entinen valtion virastotalo ja kaupungin omistukseen siirtynyt entinen seutrakuntatalo sekä T.A.Niskanen Oy:n omistuksessa oleva liikerakennus.

Suunnittelun tarkoitus

Kaupunginhallitus valitsi 14.9.2015 ydinkeskustan jatkosuunnittelun pohjaksi Etelätori- vaihtoehdon. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena oli mahdollistaa suunnittelualueelle Etelätori- vaihtoehtoon tukeutuva maankäyttö asemakaavatasolla. Visiossa alueelle on sijoitettu kaupungin uusi tori, jonka ympärille on muodostettu monipuolinen ja viihtyisä asumispalvelu- ja oleskeluympäristö. Alueelle oli tarkoitus kaavoittaa nykyistä tehokkaampaa maankäyttöä ja mahdollistaa mm. asuinkerrostalojen rakentaminen. 

Tavoitteena oli luoda Äänekoskelle uusi urbaani ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen keskusta, joka sopeutuu myös nykyiseen rakenteeseen mm. rakennusmassojen sijoittelun puolesta.

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulo: kaupunginhallitus 28.9.2015 § 248
  • Luonnosaineiston I nähtävilläolo 4.3. - 4.4.2016
  • Luonnosaineiston II nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
  • Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 22.11. - 23.12.2016
  • Kaavan hyväksyminen: KV 20.2.2017 § 19

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen p. 020 632 2035
olli.kinnunen@aanekoski.fi

Hyväksytty kaava (ei vielä lainvoimainen)


Ehdotusaineisto nähtävillä 22.11. - 23.12.2016

Luonnosaineisto II 

Luonnosaineisto I

Vireilletulo