Uudistuvan ydinkeskustan asemakaava I

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Äänekosken ydinkeskustassa Citymarketin koillispuolella Kautonkadun, Torikadun ja Työskintien rajaamalla alueella.


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 28.9.2015 § 248
Luonnosaineiston I nähtävilläolo 4.3. - 4.4.2016
Luonnosaineiston II nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 22.11. - 23.12.2016
Kaavan hyväksyminen: KV 20.2.2017 § 19
Päätös korkeimmassa hallinto-oikeudessa 10.9.2018

Hyväksytty kaava

Kaavakartta
Kaavaselostus