Valionpuiston asemakaavan muutos (Rotkola)

 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 22.6.2015 § 180
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 26.6. - 31.7.2015
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 4.9. - 5.10.2015
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 2.11.2015 § 72

Hyväksytty kaava