Äänejärven itärannan asemakaavan muutos ja laajennus, 992 15/8

Kaavahankkeen tarkoituksena on tarkastella keskustan itäpuolelle sijoittuvan Äänejärven itärannan eri maankäytön mahdollisuuksia. Suunnitelman tavoitteina on toteuttaa Äänekoski 2030 osayleiskaavassa esitetyt keskeiset tavoitteet ja vahvistaa alueen ominaispiirteitä ja identiteettiä. Samalla tarkastellaan mahdollisuuksia olemassa olevan asuinalueen täydentämiseen ja uuden seudullisesti vetovoimaisen asuinalueen toteuttamiseen.

Kaavan vaiheet

Äänekosken itärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulovaiheen materiaalista voi nyt antaa palautetta. Kaava etenee osallistumis- ja arviointisuunnitelman myötä luonnosvaiheeseen (valmisteluvaihe). Kaavan laadintaprosessiin voi tutustua sivulla www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavan-laadintaprosessi.

Vireilletulo kaupunginhallituksessa 15.2.2021 >>
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.2.2021 – 18.3.2021
Kaupunginhallituksen päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta >>
Luonnoksen nähtävilläoloaika 3.11.2021 - 3.12.2021

Luonnosvaiheen kaava-aineisto, nähtävillä 3.11.2021 -3.12.2021

 Lomake mielipiteen antamiseen

 

Vireilletulovaiheen materiaali

Palautelomake

Muokattu 22.8.2022