VT 4:n muutoksiin liittyvä asemakaavan muutos ja kumoaminen


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 20.6.2016
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 30.8. - 30.9.2016
Kaavan hyväksyminen: kh 17.10.2016 § 238 ja kv 7.11.2016 § 57

Hyväksytty kaava