Muistonimet

Muistonimillä tarkoitetaan nimistönsuunnittelussa nimiä, jotka on tietoisesti annettu henkilön, tapahtuman tai muun seikan muistoksi. Sovellamme Äänekosken kaavoituksessa Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta,kun harkitsemme katujen ym. julkisten paikkojen nimeämistä henkilön, tapatuman tai muun seikan muistoksi. Haluamme tuoda esiin, että henkilöitä voi muistaa muutenkin. Arvokkaita henkilöiden muistamisen tapoja ovat myös muistomerkit, ‐kilvet ja –laatat, muistojulkaisut, –näyttelyt ja muut tapahtumat jne.

Katu, aukio, puisto tai muu kohde voidaan nimetä henkilön mukaan tai muistoksi, mikäli henkilö ja hänen toimintansa on yleisesti tunnustettu muistamisen arvoiseksi ja henkilö liittyy merkittävällä ja positiivisella tavalla paikkaan, tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta, tai henkilö on syntynyt tai asunut merkittävän osan elämästään tai tehnyt merkittävän elämäntyön paikkakunnalla, tai henkilö on kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen. Henkilön tulee nauttia kunnioitusta ja arvonantoa myös oman alansa, poliittisen viiteryhmänsä ja aikakautensa ulkopuolella. YK:n paikannimikonferenssi (1965, 2002) suosittaa, että muistonimiä ei anneta elossa olevien henkilöiden mukaan ja muistonimiä annetaan hyvin harkiten. Jos kadunnimistö on täynnä muistonimiä, ei se enää täytä opastavaa tehtäväänsä eikä auta muistamaan muistonimen saaneitakaan.

Muokattu 7.1.2022