Nimistönsuunnittelun periaatteet Äänekoskella

Nimistö on osa paikallista omaleimaisuutta

Nimet kantavat mukanaan kaupungin historiaa. Lähtökohtaisesti nimistön suunnittelussa katujen, teiden ja yleisten alueiden nimeämisessä pyritään käyttämään alueen historiallisia paikannimiä, alueella vaikuttaneiden henkilöiden nimiä tai esim. alueen historialliseen toimintaan liittyviä nimiä. Suunnittelunpohjaksi tulee ottaa selville olemassa olevat perinteiset paikannimet ja käyttää ensisijaisesti jo vakiintuneita, käytössä olevia oman alueen paikannimiä. Myös arkikäytöstä hävinneitä, esimerkiksi vain vanhoista kartoista, asiakirjoista tai kirjallisuudesta löytyviä nimiä voidaan elvyttää käyttöön, jos ne pystytään paikantamaan suunniteltavalle alueelle. Uusilla alueilla nimistö kehitetään yleensä jonkin aihepiirin ympärille, mikä helpottaa hahmottamaan nimen kuuluvan tietylle alueelle.

Hyvä nimi ottaa huomioon kulttuuriarvot ja ihmisten tarpeet, vahvistaa kotipaikkatunnetta ja lisää viihtyisyyttä. Ihanteellisimmillaan nimi on myös helppo muistaa, ääntää ja kirjoittaa.

Katua, aukiota, puistoa tai muuta kohdetta ei nimetä toimivan liikelaitoksen, yrityksen tai julkisoikeudellisen yhteisön mukaan. Yrityksen tai yhteisön nimeä voidaan kuitenkin harkita käytettäväksi kaavanimessä, mikäli se on samannimisenä toiminut usean sukupolven ajan samalla paikalla ja sillä on suuri paikallinen merkitys.

Haja-asutusalue

Haja‐asutusalueen tiennimeämisen periaatteena on, että tien varrella tulee olla kolme käytössä olevaa omakotitaloa tai vapaa‐ajan asuntoa. Liian lyhyttä tietä ei nimetä, vaikka olisikin kolme käytössä olevaa kohdetta. Kiinteistöille menevän tien on oltava ajettavassa kunnossa huomioiden isot pelastusajoneuvot.Tiennimiehdotuksia pyydetään ko. tien varrella olevilta kiinteistöjen omistajilta. On eduksi, jos osoitenimi liittyy ympäröivään nimistöön, paikkaan tai alueeseen tai se voidaan tunnistaa tietylle alueelle kuuluvaksi.Tiennimi hyväksytään Nimistötoimikunnan mielipiteen ja Äänekosken kaupungin päätöksen mukaisesti.

Nimistön suunnittelussa huomioidaan Kuntaliiton ohjeet.

Muokattu 17.12.2021