Poikkeaminen

Poikkeamismenettelyä tarvitaan, kun rakentaja haluaa poiketa rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Äänekoskella poikkeamishakemukset käsittelee kaupunginhallitus. Silloin kun poikkeamisesta päättää Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus kaupunginhallitus toimii kaupungin puolelta lausunnon antajana.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää poikkeamisista, silloin kun on kyse (MRL 171 §):

  • rakentamisesta kaavoittamattomalle ranta-alueelle
  • vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavan rakennusoikeudesta
  • poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä
  • poikkeamisesta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta
  • rakentamisesta yleisen tien suoja- tai näkemäalueelle (TieL 41 §)

Pääsääntö on suunnitelman mukainen rakentaminen. Poikkeaminen on poikkeus, joka vaatii perusteluja, naapurien kuulemisen sekä mm. hakijan esittämän arvion hankkeen vaikutuksista.

Poikkeamista ei voida myöntää silloin kun siitä aiheutuu haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisella ei saa myöskään toteuttaa vaikutuksiltaan merkittävää rakentamista tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- ym. vaikutuksia.

Hakemuslomakkeita on saatavilla asiakaspalvelusta tai alla olevista linkeistä.

Linkkejä

Yhteystiedot

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
p. 020 632 2035

Äänekosken kaupunki
Kaavoituspalvelut
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o