Äänekosken kaupungin joukkoliikenteen palveluseteli

Äänekosken kaupunki on tehnyt päätöksen joukkoliikenteellä hoidettavien opiskelumatkojen ja työssäkäyntimatkojen tukemisesta kaupungin myöntämällä palvelusetelietuudella. Palveluseteliä voivat hakea Äänekoskella asuvat henkilöt. Palvelusetelin käyttöönotolla halutaan tukea äänekoskelaisten joukkoliikenteen käyttöä arjen pakollisilla matkoilla. Palvelusetelillä halutaan myös lisätä joukkoliikenneyhteyksien joustavuutta äänekoskelaisten kannalta.

Palveluseteliä voi hakea joukkoliikennematkojen kustannusten korvaamiseen. Palvelusetelin arvo maksetaan suoraan tätä hakeneelle henkilölle. Pääasiallisina kohderyhminä ovat joukkoliikenteellä työssäkäyvät, korkeakouluopiskelijat ja toisen asteen opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja ns. KELA-tukeen (opiskelumatkat alle 10 km). Palveluseteliä voi hyödyntää näihin tarkoituksiin vapaasti omavastuu huomioiden. Toisen asteen opiskelumatkojen tukeminen edellyttää opiskelupaikkatodistuksen jäljennöksen toimittamista. Työssäkäyntimatkat ja korkeakouluopiskelijoiden matkat voivat suuntautua Äänekoskelle tai Jyväskylään.

Työssäkäyville ja korkeakouluopiskelijoille kuukausikohtainen omavastuu joukkoliikennematkustuksen osalta on 130 € ja alle 10 km pitkien toisen asteen opiskelumatkojen osalta 60 €. Omavastuun ylittävien matkojen korvaamiseen voi hakea kaupungilta palvelusetelietuutta. Myönnettyjen palvelusetelien enimmäisarvo työssäkäyville ja korkeakouluopiskelijoille on 50 €/kk/henkilö. Toisen asteen opiskelumatkoille haettava tuki on korkeintaan 100 €/kk/henkilö (alle 10 km koulumatkat). Tukimäärät voivat olla enimmäisarvoa pienempiä, mikäli palveluseteliä hakevien määrä ylittää kaupungin tekemän arvion.

Palvelusetelin alaisia joukkoliikennematkoja voi tehdä kaikilla alueen liikennöitsijöiden vuoroilla. Tukea voidaan maksaa kerta-, sarja- ja kausilippukuluihin. Palvelusetelietuuden maksamiseksi hakijan on tuen ehtona todistettava toteutunut joukkoliikennematkustus kuittikopioilla Äänekosken kaupungille. Tuen myöntäjänä on Äänekosken kaupunki, joka maksaa palvelusetelin arvon suoraan tukea hakeneelle asiakkaalle. Liikennöitsijöiltä ostetaan lipputuotteet jatkossakin nykykäytännön mukaisesti, eikä palvelusetelillä ole mitään vaikutusta liikenteenharjoittajien toimintaan.

Palvelusetelietuus tulee voimaan 1.8.2019 alkaen. Palvelusetelin varsinainen arvo maksetaan tukea hakeneille jälkikäteen todennettujen kulujen ja omavastuurajojen puitteissa. Ajanjakson 1.8.2019 – 31.5.2020 palvelusetelietuudet tulee hakea palvelusetelin hakukanavan kautta viimeistään 30.6.2020.

Palveluseteliä haetaan täyttämällä oheinen palvelusetelin hakulomake, johon voit siirtyä seuraavasta linkistä: https://my.surveypal.com/Aanekoski-palvelusetelin-hakulomake. Kaikille palveluseteliä hakeneille tullaan myöhemmin lähettämään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan tarkemmin muun muassa palvelusetelin maksuun liittyvistä ohjeista.