Puistot ja viheralueet

Puisto-osasto on Äänekosken julkisten viheralueiden kehittäjä ja ylläpitäjä. Toiminnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää viihtyisää, turvallista, virikkeellistä ja monipuolista ympäristöä äänekoskelaisten toiveet huomioiden.

Uuden Äänekosken viherympäristöön kuuluvat puistot, puistometsät, katuviheralueet, kaupungin julkisten rakennusten pihat, maisemapellot, viljelypalstat ja leikkipuistot (yht. n. 81 ha), minkä lisäksi kaavoissa on kymmeniä hehtaareja luonnontilaisia lähivirkistysalueita (lähinnä metsiä).

Puistot muodostavat monin paikoin monipuolisia ja laajoja aluekokonaisuuksia.

Vesistöjen runsaus, vaihtelevat maastot ja luonnon vihreys tarjoavat hyvän mahdollisuuden virkistäytymiseen, luonnon tarkkailuun ja liikunnan harjoittamiseen.

Laajin rakennettu puisto on kaupungintalon alapuolella keskustassa sijaitseva Rantapuisto, jonka kautta kulkee suosittu Äänejärven ympäri johtava kulkureitti. Äänejärven Häränvirralta voi jatkaa sataman kautta Keiteleen rantaa seurailevaa rantareittiä (pituus n. 4 km). Suolahdessa hoidettuja puistoalueita suunniteltaessa sekä laajennettaessa Wanhan Aseman ja sataman seutuvilla on Keiteleen rantaa myötäilemään muodostunut Rantaraitti (pituus 2.9 km).

Leikkipuistot

Leikkipuistoja on uuden Äänekosken alueella 33 kpl, joista Huuhan perhepuisto on monipuolisin leikki- ja oleskelualue Hämeentien varrella (mm. leikkipaikkoja, skeitti, liikennepuisto sekä esiintymislava). Lisäksi lähes jokaisessa kaupunginosassa on asuntoaluekohtaisia leikkipuistoja

Suolahden sataman leikkipuisto

Yhteystiedot

Kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik
040 528 5553

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Vieraslajit

Puidenkaatoilmoituslomake

Muokattu 7.9.2020