Puistot ja viheralueet

Puisto-osasto on Äänekosken julkisten viheralueiden kehittäjä ja ylläpitäjä. Toiminnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää viihtyisää, turvallista, virikkeellistä ja monipuolista ympäristöä äänekoskelaisten toiveet huomioiden.

Uuden Äänekosken viherympäristöön kuuluvat puistot, puistometsät, katuviheralueet, kaupungin julkisten rakennusten pihat, maisemapellot, viljelypalstat ja leikkipuistot (yht. n. 81 ha), minkä lisäksi kaavoissa on kymmeniä hehtaareja luonnontilaisia lähivirkistysalueita (lähinnä metsiä).

Puistot muodostavat monin paikoin monipuolisia ja laajoja aluekokonaisuuksia.

Vesistöjen runsaus, vaihtelevat maastot ja luonnon vihreys tarjoavat hyvän mahdollisuuden virkistäytymiseen, luonnon tarkkailuun ja liikunnan harjoittamiseen.

Laajin rakennettu puisto on kaupungintalon alapuolella keskustassa sijaitseva Rantapuisto, jonka kautta kulkee suosittu Äänejärven ympäri johtava kulkureitti. Äänejärven Häränvirralta voi jatkaa sataman kautta Keiteleen rantaa seurailevaa rantareittiä (pituus n. 4 km). Suolahdessa hoidettuja puistoalueita suunniteltaessa sekä laajennettaessa Wanhan Aseman ja sataman seutuvilla on Keiteleen rantaa myötäilemään muodostunut Rantaraitti (pituus 2.9 km).

Monimuotoisuus ja osallisuus viheralueilla  

Monimuotoisuus -projekti: Häränvirran lahopuupuisto

Luonnon, eli biologinen monimuotoisuus kuvaa erilaisten elinympäristöjen ja niissä elävien eliöiden vaihtelua (biodiversiteetti) . Monimuotoisuus on menestyvän elämän perusedellytys. Nykyisin yhä useamman eliölajin uhanalaisuuden syynä on elinympäristöjen muuttuminen. Yksi merkittävä muutos on lahoavan puuaineksen väheneminen.

Vuonna 2015 Äänekoskelle perustettiin Häränvirran lahopuupuisto. Puiston koko on noin yksi hehtaari. Alue monipuolistaa kaupungin lähiviheralueita, koska puisto jäljittelee metsän luontaista kehitystä. Katso alueen sijainti kartalta ja tästä pääset lahopuupuiston sähköiseen esitteeseen.

Häränvirran lahopuupuiston idea syntyi alueella kasvaneista, jo huonokuntoisista ja kookkaista koivuista, jotka tuli kaataa (nk. riskipuita). Runkojen poiskuljetus koettiin materiaalien haaskaukseksi, ja siitä luovuttiin. Näin alkoi muotoutua suunnitelma kaupungin ensimmäisessä lähilahopuupuistosta. Metsuri ja Äänekosken työpaja hoitivat yhdessä mm. kaatotyön ja risuaitojen teon.

Häränvirran lahopuupuisto lisää Äänekosken alueen viheralueiden monimuotoisuutta: kuvassa lahoamaan jätettyjä pystypuita sekä risuaitaa. Kuvat Mediakeskus Zoom.

Lahopuiden hallittu jättäminen puistoalueelle lisää ja turvaa lahoavaa puuta tarvitsevien lajien elinoloja.  Puun lahoaminen tapahtuu vaiheissa, jolloin sitä myös hyödyntävät vaiheittain eri eliölajit. Eri vaiheiset lahopuut kasvattavat lähialueen monimuotoisuutta. Häränvirran lahopuupuistoon on laitettu kaupungin toimesta myös lepakkopönttöjä. Puisto rajoittuu rantaan, ja asukkaiden taholta puistoalueelle on tuotu lisäksi telkänpönttöjä. Lue lisää lahopuiden tärkeydestä ja toteuttamisesta: Kaupunkien lahopuuopas.

Yhteisöpuutarha, omatoiminen viljely ja vieraslajien torjunta osana kestävyystyötä

Piilolanniemeen valmistuva Elonkierto - yhteisöpuutarha (Eerolankatu 12) tukee yhteisöllistä, asukkaiden osallisuutta lisäävää toimintaa mm. tapahtumien, oppilaitosten sekä erilaisten yhdistysten kautta. Toiminnoissa huomioidaan niin ekologinen kuin sosiaalinenkin kestävyys. Lue lisää tästä.

Omatoiminen viljely on mahdollista Rantapuiston viljelylaatikoissa (8 kpl) ja Suolahden Suojärven siirtolapuutarha -alueella (vapaa-ajantontit). 

Kuvassa Rantapuiston kahdeksan viljelylaatikkoa.

Lisätietoja kohteista ja ohjeita antavat:

Rantapuiston viljelylaatikot: kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik 040 528 5553
Suojärven siirtolapuutarha: maankäyttöpäällikkö Juha Koskinen 020 632 3345

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Asukkailla on mahdollisuus osallistua alueen monimuotoisuutta tukevaan toimintaan myös kotoperäisiä lajeja suojelemalla. Haaste-2022 -tempaus kehottaa kokoamaan talkooporukan ja kitkemään vieraslajeja asuinaluiden lähistöltä. Yhteystiedot ja osallistumisohjeet löydät täältä.

Leikkipuistot

Leikkipuistoja on uuden Äänekosken alueella 33 kpl, joista Huuhan perhepuisto on monipuolisin leikki- ja oleskelualue Hämeentien varrella (mm. leikkipaikkoja, skeitti, liikennepuisto sekä esiintymislava). Lisäksi lähes jokaisessa kaupunginosassa on asuntoaluekohtaisia leikkipuistoja

Suolahden sataman leikkipuisto

Yhteystiedot

Kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik
040 528 5553

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Vieraslajit

Puidenkaatoilmoituslomake

Muokattu 19.5.2022