Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski - Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.

Kestävä elämäntapa -kokeilun Info 31.3.2021

Kestävämmän arjen merkitykselliset teot tehdään lähellä

Aurinkoisena kevätiltapäivänä pääsimme etäyhteyksien kautta kokoontumaan Uusiutuva äänekoskelainen -kokeilun infoon. Paikalla olivat seitsemän henkilöä kaikista 12:sta tähän mennessä mukaan ilmoittautuneesta kokeilijastamme. Yhteistyökumppaneistamme mukana olivat LC Äänekoski/Helmen Johanna Arho-Forsblom sekä Suolahden Marttojen Liisa Lakanen. He jakoivat mm. kokemuksia, tietoa ja vinkkejä kannustaen arjen pieniin ja merkityksellisiin valintoihin. Kestävän elämäntyylin kokeilussa tukijoina Äänekosken kaupungin ja paikalle olleiden toimijoiden lisäksi ovat myös Koskela opisto, Suolahden K-Supermarket Suosikki, Natumer, Sammakkokangas, Niskanen sekä Äänekosken maa- ja kotitalousnaiset.

Lämmin kiitos mukanaolosta jo nyt sekä osallistujillemme että tukijoillemme! Yhdessä me onnistumme tekemään tästä kokeilusta onnistuneen ja merkityksellisen kaikille äänekoskelaisille!

Infoillan leppoisan keskustelun ohessa kuultiin puheenvuorot Marttojen sekä Lions Clubin toiminnan näkökulmasta. Saimme niksejä arkeen, mm. ruokahävikin vähentämiseen, sekä tutustuimme Leijonat puhtaan veden puolesta -teemaan. Puheenvuoroissa esiteltiin myös kokeilijoiden käyttöön jaettavat ”Hinku” -postikortit, joissa on kuvattu erilaisia vaihtoehtoja toimia kestävämmin. Kortin viestillä ja sen edelleen lähettämisellä symboloidaan omien arkisten tekojen vaikutuksia toisiin ihmisiin sekä niiden voimaa käynnistää suuria myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Jokaisen yksittäisellä teolla on merkitystä.

Tapaamisessa tehtiin myös Sitran elämäntapatesti. Sen tulosten myötä osallistujat pääsivät alkuun tapojensa ympäristövaikutusten arvioinnissa. Testitulos auttaa kokeilijoita myös löytämään itselle luontevimmat tavat säästää ympäristöä. Valittavissa oli joko yhden tai kahden kuukauden pituinen jakso. Uusiutuva äänekoskelainen -kokeilun lopputuloksena toivotaan kuitenkin, että mahdollisimman monelle jäisi myös pysyvästi kestävämpi tapa elää. 

Kokeilun yhteisenä tavoitteena onkin antaa kaikille äänekoskelaisille

  • hyvät lähtökohdat kestävään arkeen,
  • osallisuutta, eli rakentaa yhteistyötä kunnan, sen asukkaiden sekä eri toimijoiden välille
  • tietoa, minkälaisia palveluja kaupunki voi tarjota kestävän arjen tueksi.

Asetettujen omakohtaisten tavoitteiden toteuttamisella sekä niistä saadun palautteen avulla Äänekosken palveluja voidaan kehittää edelleen kestävää elämäntapaa suosivaksi. Apuna kehitystyölle tarvittavan tiedon tuottamisessa toimii mm. osallistujien ”päiväkirjanpito”. Siinä osallistujat tekevät esimerkiksi pari kertaa viikossa merkintöjä havainnoistaan ja kokemuksistaan kokeilujaksolla. Myös kohtaamistaan haasteista, jota kokeilu saattaa tuoda esille, olemme kiinnostuneita. Kaikki tieto on siten tervetullutta! Päiväkirjan toteutusmuoto on vapaa: käsin kirjoitettu, tekstitiedosto, videopäiväkirja, kuvapäiväkirja kommenteilla varustettuna tai jokin muu itselle luonteva tapa.

Osallistujat saavat käyttöönsä nk. aloituskassin, jossa on esimerkiksi valmiiksi tulostettu suunnitelmakartan pohja, Hinku-postikortit, Energiajärkeä -opas sekä mm. alennuskortit tai näytetuotteet yhteistyökumppani yrityksiimme. Kokeiluun osallistujat voivat hakea kassinsa toimistoltamme torstaista 8.4.2021 alkaen.


Illan päätteeksi sovittiin seuraavasta tapaamisesta, joka on 12.4.2021 klo 17.00 alkaen. Kysymyksiä, toiveita esitelmistä tai annettavasta tiedosta voi esittää Sirpa Kortelaiselle, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Sirpa Kortelainen
Projektipäällikkö, Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke
040 1864 792

Alta löytyy linkit illan teemoihin. Huom! Esitysmateriaalista löytyy malliksi täytetty suunnitelmakartta, jota voi hyödyntää omien tavoitteiden ja toimien selkiyttämiseksi. Kestävämmän arjen merkitykselliset teot tehdään lähellä ja ovat mahdollisia meille kaikille!

Uusiutuva äänekoskelainen – kestävä elämäntapakokeilun Infon materiaali 31.3.2021

Leijonat puhtaan veden puolesta

Martat ja Hävikkifoorumi

https://elamantapatesti.sitra.fi/

Julkaistu 9.4.2021

Muokattu 2.11.2022