Ilmastokumppanuus

Äänekoski kehittää ilmastotyön vauhdittamiseksi alueen yritysten kanssa uudenlaista, vapaaehtoisuuteen perustuvaa kumppanuutta. Uutta toimintaa luotsaa kaksi elinkeinoyksikön koordinoimaa hanketta eli Vihreä Uusiutuva Äänekoski sekä Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus -hankkeet. Kaupungin ilmastokumppaneina yritykset saavat lisänäkyvyyttä erityisesti kestävän liiketoiminnan näkökulmasta. Mainonta mm. Business Äänekoski-sivuston sekä kehitteillä olevan ilmastokumppanuus -logon kautta lisäävät paikallisten yritysten kilpailukykyä markkinoiden rajussa muutostilanteessa.
Hankelogot ilmastokumppanuudessa.

Tule mukaan kumppanuustoimintaan!

Ilmastokumppaniksi edetään täyttämällä lomakekaupungin verkkosivuilla. Lomakkeella valitaan vähintään neljä kriteeriä ilmastokumppanuuden ehtojen täyttymiseksi (esimerkiksi ympäristöystävällinen energian käyttö tai sosiaalisen kestävyyden tukeminen yrityksessä). Kriteereistä tehdään sähköinen raportointi kerran vuodessa, jotta kestävää liiketoiminnan kehittymistä voidaan seurata.

Mukaan lähteneet yritykset:

Tähän on tulossa linkki sivulle, johon kaupungin ilmastokumppaneiksi ryhtyneet yritykset listataan. Tule mukaan tulevaisuutta luovaan vastuullisuustyöhön; jokaista tarvitaan!

Matkailuyritykset kohti Sustainable Travel Finland -ohjelmaa

Ilmastokumppanuus ohjaa matkailuyrityksiä kohti Sustainable Travel Finland -ohjelmaa (STF). Tulevaisuuden vastuullista matkailua tukeva STF -ohjelma tarjoaa alan yrityksille konkreettisia toimenpiteitä nk. "kestävyys työkalupakissaan". Muuttuvaan ilmastoon ja kysyntään mukautuminen edellyttää yritystoiminnassa yhä enemmän kestäviä valintoja. Samalla mahdollistetaan myös asiakkaille kestävien hiilikädenjälki palvelujen hyödyntäminen.

Visit Äänekoski ja Sustainable Travel Finland -ohjelma.

Ilmastokumppanuudessa sinua opastavat:

Sirpa Kortelainen
projektipäällikkö
Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke
sirpa.kortelainen@aanekoski.fi
040 186 4792

Laura Kortelainen
projektipäällikkö
Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus -hanke (päättynyt)

Tutustu Ilmastokumppanuus -lomakkeeseen

Kestävä kehitys